พม. ระยอง อบรมเยาวชนนักเรียน

พม.ระยอง เปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 พ.ค.ที่โรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง(พม.)และสำนักงานปกครองจังหวัดระยอง มีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง จำนวน 100 คน

เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดภายใต้แนวความคิดการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในการดำรงชีวิตและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป……

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *