พระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมองค์เทพเจ้าออกโปรดลูกหลาน

3พระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมองค์เทพเจ้าออกโปรดลูกหลาน บ้านปากคลองแกลง บ้านเพ มีประชาชนที่นับถือต่างตั้งโต๊ะรับขบวนเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากที่ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ วันกำเนิดพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในวันที่สี่ของการจัดงานซึ่งตรงกับวันที่ 19 มีนาคม 2557   ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ  ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง  ได้มีพิธีขบวนแห่องค์เจ้าออกโปรดลูกหลาน  ซึ่งภายในขบวนมีการอัญเชิญเทพเจ้าทุก ๆ องค์ประทับร่างของม้าทรง  พร้อมเดินออกโปรดประชาชนที่มีความนับถือ ศรัทธา พระโพธิสัตว์กวนอิม ด้วยการตั้งโต๊ะรับไหว้ไว้หน้าบ้านและร้านค้าของตน  เพื่อให้องค์เทพเจ้าจะได้ทำประกอบพิธี เพื่อเป็นสิริมงคล กิจการค้ารุ่งเรือง และพ้นภัยต่างๆ ส่วนการตั้งโต๊ะรับ ประกอบด้วย  กระถางธูป ดอกไม้ ธูป เทียน ผลไม้ น้ำชา กระดาษเงิน  กระดาษทอง และประทัดเพื่อจุดถวาย
และในปีนี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ  ทำให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง  ถือว่าที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ 2 ครั้งต่อปี  มีแห่งเดียวในระดับภาคตะวันออกและระดับประเทศ

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *