พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

12301594_916148831804551_3415273739413443748_n

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลนครระยองร่วมกับคณะกรรมการวัดปากน้ำจัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2558 ได้รับเกี่ยรติจาก นายวิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นประธานการปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดให้กับทีมที่ชนะ
การจัดการแข่งขันฯในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดระยองให้คงอยู่สืบไป การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นทุกปีในช่วงของเทศกาลวันลอยกระทง
ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
การแข่งขันเรือยาว ประเภทประชาชน ขนาด 20 ฝีพายทีม ชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินสดจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ทีม โชคศรีสุวรรณ
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 15,000 บาท ได้แก่ทีมเด็กสมิง
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 12,000 บาทได้แก่ทีมเทพธารา
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 10,000 บาทได้แก่ทีมสมุทรเจดีย์
และรางวัลมารยาทดีได้แก่ทีม ส.สังวาลย์หีบศพ
ผลการแข่งขันเรือยาวประเภทเยาวชน ขนาด 20 ฝีพายทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด จำนวน 20,000 บาท ได้แก่ทีม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 15,000 บาทได้แก่ทีมโรงเรียนระยองวิทยาคม(ปากน้ำ)
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 12,000 บาทได้แก่ทีมโรงเรียน วัดป่าประดู่
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 10,000 บาทได้แก่ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
และรางวัลมารยาทดีได้แก่ทีมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

11039275_916148941804540_4281432238927358488_n

12246810_916148651804569_6245794021478324276_n

12249661_916149068471194_282747136801849936_n

12249850_916148661804568_3689084063141367379_n

12249931_916149051804529_8945827467581427618_n

12250069_916148841804550_8401316023082383006_n

12274586_916148838471217_5116966585348941647_n

12279123_916149065137861_4015834187098523124_n

12289518_916148945137873_2052874113140556668_n

12294742_916148948471206_1029692266435212452_n

12295441_916148665137901_7932784280252182446_n

12299320_916148951804539_8373821794358675946_n

12310575_916148835137884_2232617505324591930_n

Credit : https://www.facebook.com/Rayongcity/?fref=ts

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *