พิธีพระราชทานเพลิงศพ ทหารพราน ธนะพงษ์

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างสมเกียรติ ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมในพิธีบรรยากาศเศร้าสลด

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (4 พ.ค.60) พล.อ.พงษ์เทพ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ เดินทาง มายัง วัดบ้านฉาง อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.ธนะพงษ์ ทวีประยูร 1ใน 6 ทหารพราน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ กรณีที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบดักลอบวางระเบิดในกองร้อยทหารพรานที่ 1114 กรมทหารพรานที่ 11 ท่ามกลางทหารกองเกียรติยศ และเหล่าทหารจำนวน 1 กองร้อย ทั้งนี้กองทัพบกได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารพรานพร้อมกันทั้ง 6 นาย ตามภูมิลำเนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนใว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

1-1

3-1

4-1

7

8

ประวัติ อส. ทพ.ธนะพงษ์ ทวีประยูร เป็นบุตรของนายอารีย์ ทวีประยูรและนางเพ็ญจันทร์ สว่างศรี เกิดเมือวันที่ 3 เมษายน 2534 มีพี่น้องด้วยกัน 3 คน และมีธิดา 1 คนอายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 123/31 ม 5 ต.บ้านฉางอ.บ้านฉาง จ.ระยอง สมัครเป็นทหารพรานเมือปี 2558 รุ่นที่ 13 สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 1114 กรมทหารพรานที่ 11 อส.ทพ.ธนะพงษ์ ทวีประยูร เป็นผู้มีความกตัญญ และปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ เสียสละชีวิตด้วยการออกปฎิบัติหน้าที่พร้อมกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน จนถูกลอบวางระเบิดเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งเพื่อนทหารทั้ง6 นาย ซึ่งพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นไปอย่างสมเกียรติและมีประชาชนชาวบ้านฉางได้เป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศสดุดีความกล้าหาญและไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณทหารกล้าจงไปสู่สุคติ รวมถึงขอบคุณความเสียสละและคุณงามความดีในชีวิตทหารที่ได้พลีชีพตัวเองเพื่อปกป้องความสงบสุขของบ้านเมืองอีกด้วย

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *