พิธีสรงน้ำพระพุทธอังคีรส

พ่อเมืองระยองนำเหล่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธอังคีรส สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดระยอง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

วันที่ 12 เมษายน 2560 ที่หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในพิธีสรงน้ำพระพุทธอังคีรส และสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2560 พร้อมด้วย นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการพนักงานราชการและประชาชนในจังหวัดระยอง ร่วมในพิธี ซึ่งบรรยากาศในงาน ผู้ร่วมพิธีต่างพากันแต่งกาย ขาวดำ เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

s__25329913

1

3

2

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง และสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทยประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธอังคีรสซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดระยองและสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลที่ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างศิริมงคล และชีวิตเมื่อเริ่มศักราชใหม่ โดย  ผู้ร่วมงานได้มีการรดน้ำขอพระจากผ็ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการดำรงคงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้ยั่งยืน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยในทุกท้องถิ่น อันเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรม มาส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยายตัวต่อไป

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *