พิธีเชิดชูเกียรติให้กัครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง

วันครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต1 ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้กับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง
โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง 17  แห่ง  ร่วมงานวันครูการศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ประจำปี 2557  ในวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา  ณ  ห้องสุนทรภู่  โรงแรมสตาร์ระยอง  โดยมี ดร.วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย  ผอ.วิชชุ มั่งคั่ง ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวปฏิญาณตน ผอ.ประเทือง กัปปิยบุตร ครูอาวุโส กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในครั้งนี้
นอกจากนี้  ยังได้รับเกียรติจาก นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีและได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลประเภทต่าง ๆ ให้กับครูที่ปฎิบัติตนเป็นครูผู้เสียสละอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยดีตลอดมา ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน / รางวัลเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี / รางวัลเกียรติบัตรงานวิจัย ครูอาชีวศึกษา / รางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2555 และ รางวัลเชิดชูเกียรติครูอาวุโส 30 ปี 20 ปี 10 ปี ตามลำดับ

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *