พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำ

พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณพระเจดีย์กลางน้ำเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ พระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กลุ่มอนุรักษฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน สำนักงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2564 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน มีนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตัวแทนส่วนราชการ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง อาหารไทยโบราณ ลานวัฒนธรรม ของดีเมืองระยอง และอีกมากมาย การจัดงานอยู่ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาสวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย

Or..ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *