พิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2566

พิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายปิยะ ปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตและเป็นช่องทางกระจาย/จำหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยองในช่วงฤดูผลไม้ มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาเที่ยวชมและชิมผลไม้คุณภาพของจังหวัดระยอง ตลอดจนพัฒนายกระดับด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งขาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าสู่จังหวัดระยอง ภายในงานพบกับร้านค้าของดีเมืองระยอง การประกวดสุดยอดผลไม้ระยอง การประกวดธิดาชาวสวน การแข่งขันเมนู Signature จังหวัดระยอง และศิลปินนักร้องชื่อดัง ปู่จ๋าน ลองไมค์ ลำเพลิน วงศกร พาราด็อกซ์ แมนอาร์ โอเว่น และศาล สานศิลป์ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *