พิธีเปิดโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พิธีเปิดโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ร่วมขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างกลไกในการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรพิมล ชัยเจริญไมตรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2, พันตำรวจโท วิโรจน์ มีดา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2, นายประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2 มาเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริตร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าว : อังศุมาลี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *