พ่่อเมือง รับฟังเหตุบ้านการเมืองจากเยาวชน

พ่่อเมือง รับฟังเหตุบ้านการเมืองจากเยาวชนระยอง..จังหวัดระยอง รับฟังเหตุบ้านการเมืองจากนิสิต
จังหวัดระยอง เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นนิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง พร้อมให้ความรู้ โดยปลูกฝัง คุณธรรม จากพระบรมราโชวาท เพื่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี เริ่มจากเยาวชน สู่สังคม และประเทศชาติ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์ระยอง ต่างก็พากันให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับ สถานการณ์บ้านเมือง อย่างเปิดใจ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ มารับฟัง พร้อมพูดคุยอย่างใกล้ชิด
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การมาให้ความรู้ กับนักศึกษา ในสถานศึกษา เพราะ บ้านเมืองเรา ในขณะนี้ มีสิ่งที่เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เขาจะต้องมารับช่วงในการที่จะไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ เขาต้องเข้าใจในความเป็นมาเป็นไปของบ้านเมือง แม้ว่า บางคนจะเรียน ในสาขาวิชาชีพ ไม่ได้เรียน รัฐศาสตร์ หากคิดว่าไม่จำเป็นต้อง รอบรู้ เกี่ยวกับเรื่อง การบ้าน การเมือง นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะ ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับผลกระทบ ต่อเหตุการณ์ของบ้านเมือง ทั้งสิ้น เพราะการเมืองการปกครองนั้น เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน ทุกคนจำเป็นต้องทราบ และสำคัญที่สุด คือต้องมีคุณธรรม หากไม่มีคุณธรรมแล้ว บ้านเมืองหรือสังคมใดๆ ก็อยู่ไม่ได้ จะพบแต่ความแตกแยก และวุ่นวาย เพราะคุณธรรม เป็นสิ่งหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงให้ไว้กับพสกนิกร
และจากการที่ ได้มีโอกาสมาพูดคุย กับนักศึกษา ได้รับฟังความคิด ก็ทำให้ทราบว่า เยาวชน จะให้ความคิดเห็น แง่เดียว คือในแง่ของนิรโทษกรรม โดยมองว่า ในเมื่อกระทำความผิดแล้วต้องรับผิด รับโทษ ซึ่งก็ถูกต้อง ในเรื่องของการกระทำความผิดแล้ว ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใครกระทำความผิด ก็ต้องจับตัวมาลงโทษ แต่เด็กไม่ได้พูดเลยไปถึงขนาดที่ การจะเอาเรื่องนี้ นำไปสู่ผลของความขัดแย้ง เด็กพูดแต่เพียงสัจธรรม ว่าคนที่อยู่ในสังคมนั้น ต้องมีกติกา อยู่ในกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกำกับให้เกิดความเรียบร้อย ในเมื่อคนไหนกระทำความผิด มันก็ต้องมีบทลงโทษ เพื่อที่จะให้หลาบจำ เด็กพูดในทำนองนี้ เท่านั้น
เราอยากให้เยาวชน ได้ยึดเหนี่ยว ในพระบรมราโชวาท รู้รักสามัคคี มีเมตตา ปรารถนาดี รู้จักให้อภัย เพื่อที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้ ไม่ใช่ว่า คนเราจะเป็นศัตรูกันตลอดชาติ ไม่ใช่คนเราจะเอาชนะกันโดยใช้กำลัง ใช้อาวุธ มันไม่ใช่ชัยชนะ เพราะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรัสอยู่เสมอ ว่าทะเลาะกันมีแพ้มีชนะ แต่คนที่แพ้คือประชาชน…000000….
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง 0918794296

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *