ฟอร์ดพาเปิดเส้นทางอันซีน

ฟอร์ดพาเปิดเส้นทางอันซีน
ฟอร์ดเปิดเส้นทางอันซีน พร้อมกิจกรรมจิตอาสาสร้างแหล่งอาหารช้างไทย และอบรม ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย
ฟอร์ดประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ดเอกจันทบุรี จัดกิจกรรม พาสื่อมวลชน ระยอง และจันทบุรีร่วมเดินทางไปกับกระบะพันธ์แกร่งฟอร์ดเรนเจอร์ ในเส้นทางท่องเที่ยวแบบอันซีนของจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของไทย รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน


โดยจุดหมายแรกของเส้นทางคือ วัดเขาชวัง โบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน มีพระประธานสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวงดงามยิ่งนักสถานที่ต่อมาคือ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีความสวยงาม เห็นวิวทิวทัศน์กว้างไกล ผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เบื้องหน้า มียอดเขาสอยดาวตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง เหมาะกับการได้บันทึกภาพที่แสนสวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจำ และอันซีน จุดสุดท้าย คือน้ำตกหินดาด จุดนี้ใช้เวลาเดินทางจากจุดแรกไม่ถึงชั่วโมง เส้นทางสุดโหดหินแต่พอไปถึง ได้เห็นน้ำตกอันแสนสวยงาม ก็คลายความเหน็ดเหนื่อยลงได้


ที่สำคัญ จุดนี้ คณะที่เดินทางมาทุกคน ได้มีโอกาสสร้างแหล่งอาหารให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ ได้ปลูกกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ราชินีกล้วยไม้แห่งจันทบุรี และมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาช้างป่าให้แก่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 544 ฐานดงจิก
นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ดได้ให้ความสำคัญด้านกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่สังคมอย่างตอ่เนื่อง ไม่ว่าจะเนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรณรงค์สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนในโครงการฝึกอบรม ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ที่ฟอร์ดทำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10ปี เพื่อช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน..0000000

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *