ภาพบรรยากาศโครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง“

ภาพบรรยากาศโครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง“

วันที่ 3 เมษายน 2567 โครงการวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้าน “อาหารพื้นถิ่นแผ่นดินระยอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เผยแพร่ศิลปะการประกอบอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยอง ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดระยอง ซึ่งภายในการจัดงานได้จัดกิจกรรม การแข่งขันการตำ”น้ำพริกกะปิของดีระยอง”กิจกรรมการออกร้านอาหารพื้นถิ่นระยอง กิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นถิ่นระยอง โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์อบจ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *