“มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง”

พิธีเปิดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” เฉลิมพระเกียรติ ๖๙ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง ถนนริมน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖๙ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร/หน่วยงาน ในการสืบสานและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของจังหวัดระยอง โดยมีนายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานในพิธี

การจัดงานดังกล่าวกำหนดให้มีกิจกรรมที่สำคัญหลากหลาย อาทิ พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายราชสักการะ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล การประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การแสดงแสง สี เสียง และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และลูกกรุง เป็นต้น โดยได้รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร เพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่าย ทางวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว : รัชนีกร

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *