มอบใบประกาศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น1

จังหวัดระยองเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1จำนวน 72คน ให้เป็นต้นแบบพัฒนาผู้สูงอายุรุ่นต่อๆไป

วันที่ 12 กย. ที่ รพ.สต.บ้านยายดา ม.3 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ต้อนรับ ภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร และวุฒิการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 72 คน ที่จบหลักสูตรการเรียนรุ่นที่ 1 อีกด้วย

นายทวีป แสงกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดจาก ในตำบลตะพงมีผู้สูงอายุกว่า 2,000 คน แต่ละคนเคยมีหน้าที่การงาน มีประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เมื่อเกษียณอายุก็อยู่บ้านเฉยๆ จึงได้ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีอายุ70กว่าๆ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับทัศนคติการอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตะพง เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีนักเรียน ในวัย70ปีขึ้นไป จำนวน 93 คน เรียน 11หลักสูตร เช่น รำไทย อังกะลุง เกษตร  เป็นต้น และจบการศึกษา ในรุ่นแรกเดือนกันยายน 2560จำนวน 72 คน ซึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นรุ่นพี่ สอนและดูแลรุ่นน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ต่อไป

ด้านนายทวี ไกรเดช  อายุ 72ปี นักเรียน ที่จบหลักสูตร เป็นรุ่นแรก ต่างก็ยอมรับว่า การได้เข้ามาเรียน ช่วยให้ไม่เหงา กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ เวลาที่เครียด เมื่อมาถึงโรงเรียนก็สบายใจเพราะได้พูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ได้รับความรู้เรื่องสุขภาพ ทำงานศิลปะ เล่นดนตรี ทั้งหมดทำให้รู้สึกว่า ในวัยอย่างเรา ลูกหลานไม่มีเวลามาดูแล แต่เราก็ยังมีเพื่อน ทำงานได้ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมได้ อยากให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้ามาเรียนเพราะกิจกรรมต่างๆครุจะจัดให้เราได้ทำอย่างเหมาะสม..00000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *