มูลนิธิกาญจนบารมี คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่จังหวัดระยอง

มูลนิธิกาญจนบารมี คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่จังหวัดระยอง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ


เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่อาคารโรงยิมเทศบาลตำบบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิกาญจนบารมี จังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขระยอง และรพ.บ้านฉาง โดยมีนางศรีทัศน์ บุญวรรโณ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นายจิระศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตุพร นายแพทย์สาธารณสุขระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ


สำหรับ โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.นี้ เพื่อดำเนินการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยได้นำขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย รถนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม รถสาธิตการตรวจเต้านมและรถเอกซเรย์เต้านม ออกให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งได้มีการตรวจคัดกรองสตรีแล้ว จำนวน 650 คน ทำการเอกซเรย์ จำนวน 159 คน และพบเป็นมะเร็ง จำนวน 13 คน

นอกจากนี้ในงานยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมี จำนวน 153,710 บาท ในการดำเนินโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ ต่อไป …..

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *