ม๊อบกองทุนเกษตรกรฯ

ม๊อบกองทุนเกษตรกรฯตัวแทนกลุ่มเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ระยอง ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าถึงนายกรัฐมนตรี สนับสนุนโอนย้ายหนี้ธ.ก.ส.มาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูฯ
เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม ที่บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการ จ.ระยอง กลุ่มเกษตรกร ต.พังราด อ.แกลง และกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ระยองจำนวน 50 คนนำโดยนายสัง  สิงขร  ประธาน องค์กร กลุ่มทุ่งควายกินพัฒนาเกษตรกร ที่ปรึกษาแนวร่วมเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.ระยอง นำรายชื่อตัวแทนแนวร่วมเกษตรกรฯหลายตำบลของ จ.ระยอง ยื่นหนังสือขอสนับสนุนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการโอนย้ายหนี้ของเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่เป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร(ธ.ก.ส.)และโครงการส่งเสริมของรัฐมาพักหนี้ไว้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร จำนวนประมาณ276,464 รายทั่วประเทศรวม 338,502 บัญชี มูลหนี้ทั้งหมดประมาณกว่า 44 ล้านบาทโดยขออนุมัติงบประมาณ เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรและโครงการส่งเสริมของรัฐ ตามกฏหมายกองทุนฟื้นฟูฯ มีระยะเวลาการดำเนินการภายใน 4 ปี  เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยการโอนย้ายหนี้จาก ธ.ก.ส. มาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยยื่นหนังสือผ่านนายวิชิต ชาตไพสิฐ  ผวจ.ระยองไปถึงนายกรัฐมนตรี
นายสัง สิงขร  ประธานองค์กร กลุ่มทุ่งควายกินพัฒนาเกษตรกร ที่ปรึกษาแนวร่วมเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จ.ระยอง กล่าวว่าวันนี้มีตัวแทนแนวร่วมเกษตรกรและคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มใน จ.ระยองที่มายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการ จ.ระยองถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จ.ระยองที่เป็นหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จำนวน กว่า 3 หมื่นราย ขึ้นทะเบียนเกษตรกร(หนี้) เพียงกว่า 1 พันราย มีปัญหาเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้แต่เกษตรกรไม่มีเงินชำระหนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการปรับโครงสร้างบัญชีลูกหนี้ใหม่ โดยนำดอกเบี้ยมารวมกับเงินต้นทำเป็นยอดเงินกู้ทั้งหมดเพื่อทำสัญญาใหม่ พร้อมเริ่มคิดดอกเบี้ยใหม่ และถ้าลูกหนี้เกษตรกรรายใดเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทางกองทุนฟื้นฟูฯจะปรับโครงสร้างใหม่โดยยกเลิกหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมด โดยทำสัญญาใหม่ที่เป็นหนี้ ธ.ก.ส.ครั้งแรก แล้วกองทุนฟื้นฟูฯจะชำระหนี้แทนให้ในกรณีเรื่องการฟ้องร้องหรือถูกขายทอด ตลาดเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เป็นหนี้ไม่ถูกจุด แต่ถ้านายกรัฐมนตรีโอนย้ายเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯเป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. ทั้งหมดโอนย้ายมาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูฯเพื่อให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร ดูแล จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอย่างยั่งยืนและจะทำให้กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกฯ ได้มีกำลังใจในการชำระหนี้ที่ค้างอยู่ เราจึงมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้มีการโอนย้ายหนี้มาไว้ที่กอง ทุนฟื้นฟูฯซึ่งจะมีการประชุมค.ร.ม.ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันรุ่งขึ้นที่ 22 ตุลาคมและจะมีการมติค.ร.ม.
ขณะเดียวกันนายอนุรักษ์ คล้ายขำ ป้องกันจังหวัดระยอง ได้ลงมารับหนังสือแทน เนื่องจากนายวิชิต ชาตไพสิฐ  ผวจ.ระยอง ตอดราชการสำคัญ และรับปากว่าจะนำเสนอผู้ว่าเพื่อพิจารณาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป…

วฐิต กลางนอก/ระยอง 0871373960

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *