รณรงค์เลิกใช้โฟมทั่วหาด

รณรงค์เลิกใช้โฟมทั่วหาด

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเนินพระ นำโดย นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ และ ชมรมคนรักษ์ชายหาด  รณรงค์ปลุกจิตสำนึก ให้ประชาชน และร้านค้า ชายหาดในเขตเทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  หันมาใช้วัสดุธรรมชาติแทนโฟม พร้อมดูแลรักษาธรรมชาติบริเวณชายหาด ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตาม “วิถีความพอเพียง” ขวิถีพึ่งตนเอง เพื่อให้ส่งผลทางบวก ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  หาดสะอาด หาดมีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การค้าการขาย ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

no-foam

no-foam1

 

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *