รณรงค์ให้ลูกหลานว่ายน้ำเป็น

ว่ายน้ำใกล้ปิดเทอมใหญ่ จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำติดอันดับหนึ่ง ทำให้หลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง  รวมถึงผู้ปกครอง เร่งรณรงค์ให้ลูกหลานว่ายน้ำเป็น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข  พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มากกว่าอุบัติเหตุจราจร 2 เท่าตัว และมากกว่าโรคไข้เลือดออก 24 เท่าตัว ล่าสุด เฉพาะในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว มีเด็กเสียชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด รองลงมา คือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ สาเหตุเพราะในช่วงหน้าร้อน เพราะเด็กๆ ชอบพากันไปเล่นน้ำ  และส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการว่ายน้ำเป็น
ทำให้ในขณะนี้ตามโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา  รวมถึงสโมสรกีฬาในพื้นที่จังหวัดระยอง  ที่มีสระว่ายน้ำมาตรฐานได้มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับเด็ก ๆ ในช่วงระยะเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้มีทักษะการว่ายน้ำเป็น  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ  ซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองจะนำบุตรหลานไปสมัครเรียนทันทีที่มีการเปิดการเรียนการสอนว่ายน้ำ

อุไรรัตน์  ฤทธิ์ฤาไชย  ข่าว
วรานนท์  ฤทธิ์ฤาไชย  ภาพ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *