รมว.แรงงาน ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดEECภาคตะวันออก

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดEECภาคตะวันออก ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้ย้ำพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

399152-2
399155-2เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มี.ค.60 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมแรงงานรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยได้เดินทางมารับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการเตรียมแรงงานรองรับ EECดังกล่าว ที่ห้องประชุมอาคารอีซี่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิด”ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหดรรมเหมราช” ด้วย ซึ่งศูนย์แห่งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติในงานอุตสาหกรรม และการออกแบบและประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ 110 คนแล้ว

399158-2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมแรงงานรองรับ EECพร้อมกับมารับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในภาพรวม ไว้แล้ว เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และที่สำคัญเพื่อรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ระยอง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา โดยมีการวางยุทธศาสตร์ และวางแผนงานพัฒนาคนในทุกภาคธุรกิจทุกระยะ 5 ปี เพื่อผลิตแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นสร้างความได้เปรียบและะรักษาโอกาสการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่อไป..

dsc01311-2

dsc01307-2

399166-2

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *