จังหวัดระยอง รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความสะอาดตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดระยอง รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความสะอาดตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พ.ค.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้นำจิตอาสาจากทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรแถบสีบริเวณขอบทาง เกาะกลางถนน และสะพานตลอดแนวถนนสุขุมวิท ตั้งแต่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัด ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ไปจนถึงหน้ากองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ระยะทางกว่า 10 กม.


ทั้งนี้ ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกลาที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดระยอง โดยความร่วมมือของจิตอาสาทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดระยอง ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันสรรค์สร้างถนนสุขุมวิท ให้มีความสะอาดและสวยงามสืบไป…..

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *