รองผู้ว่า ตรวจเข้ม รถรับจ้างสาธารณะ

เวลา16.00 น. วันที่ 12 เมษายน ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2 อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่ 2  โดยบูรณาการร่วมกับ ผอ.ขนส่งจังหวัดระยอง
ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระยอง
ทั้งนี้ นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เน้นย้ำเรื่องผู้ขับรถสาธารณะให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน กำชับให้ผู้โดยสารทุกท่านต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง
461277
461272
461271
461274
อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *