รอง ผวจ.ระยอง นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยอง เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562


เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้ 18 พ.ค. 62 ที่วัดเนินพระ อำเภอเมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยอง ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงธรรมเทศนา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้นำคำสอนในหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

สำหรับวันวิสาขบูชา นั้นถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้น 3 ประการ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงครั้งใด พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและทั่วโลก ตลอดจนบรรพชิตผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จะพร้อมใจกันประกอบพิธีพุทธบูชา ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยการทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ์ ตลอดจนการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มา เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *