ระยองจัดนัดพบแรงงาน

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง คึกคัก เปิดรับแรงงาน ป้อน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในนิคมอมตะซิตี้  ตำแหน่งงานว่างกว่า 3 พันอัตรา

ในวันนี้ที่สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  โดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ร่วมกับ สำนักงานจัดหารงาน จังหวัดระยอง จัดวัน “นัดพบแรงงานจังหวัดระยอง” รวมตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา โดยมีกลุ่มโรงงาน  กว่า 100 บริษัท เข้าร่วม และเปิดรับสมัครแรงงาน ป้อนภาคอุตสาหกรรมการผลิต   โดยมีนาย สุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ   ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง  มาเป็นประธานเปิดงาน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีสถานประกอบการตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนจากจังหวัดอื่นย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่จังหวัดระยอง   ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  มีโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่กว่า 300โรงงาน บนพื้นที่รวมกว่า 17,000 ไร่

มีนักลงทุน นาๆประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน ไทย ยุโรป เกาหลีใต้ และอื่นๆ  รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 150,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้มีการจ้างงาน และมีแรงงานหมุนเวียน อยู่ในพื้นที่แล้วกว่า 50,000 คน   ซึ่งการจัดงานครั้งนี้  เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานในจังหวัดระยอง และ จังหวัดใกล้เคียง มีโอกาสสมัครงานโดยตรงกับนายจ้าง ของสถานประกอบการ จากหลายๆอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เหล็กและเหล็กกล้า  ยางรถยนต์ พลาสติก  และอื่นๆ

การจัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดระยอง”   ขึ้นมาในครั้งนี้  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นโครงการพิเศษ ที่ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันเป็นสื่อกลาง ให้นายจ้างและผู้ต้องการหางานทำมีโอกาสพบปะกันโดยตรงคราวละมากๆ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหางานให้กับประชาชน เป็นมาตรการหนึ่ง ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงาน เพิ่มโอกาสการจ้างงาน และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง สถานประกอบการ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ได้มีงานทำ

12

13

14

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *