ระยองดึงภาคอุตสาหกรรมนักท่องเที่ยวประชาชนเก็บขยะเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

เมื่อเวลา 08.00น. วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ลานหินขาว ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลโดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นายไพรรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลเพ นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหรกรรมมาบตาพุด นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยนำงานมาการเก็บขยะเลียบชายฝั่งทะเล

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวว่าสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทะเลชายฝั่งปัจจุบันได้สูญเสียความสมดุลย์ไปมากทำให้เกิดแนวทางในการร่วมรณรงค์เพื่อพิทักษ์ชายฝั่งทะเล โดยนานาประเทศ ได้พร้อมใจที่จะดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมเพรียงกันทั่วโลก กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาของทุกๆปี เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลและให้มีการบันทึกกิจกรรมความร่วมมือที่นานาประเทศได้ลงมือปฏิบัติลงในเว็บไซต์ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ ดังนั้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ. จึงได้ร่วมกับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบพื้นที่มากกว่าพูดแล้วบ้านฉางจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 15 ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวตรงกับวันเสาร์ที่ 16 กันยา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ประชาชนเยาวชนและผู้ประกอบการอุตสากรรมได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด บริเวณชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองและรวบรวมข้อมูลปริมาณและประเภทขยะที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลสามารถนำไปวิเคราะห์ต้นเหตุปัญหาขยะเพื่อหาแนวทางรณรงค์ป้องกันปัญหาขยะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9

ตลอดเวลา 15ปีที่ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยราชการกลุ่มผู้ประกอบการทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกแล้วแสดงเจตนารมย์ในการดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งของจังหวัดระยองพี่รวมตัวกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชายฝั่งทะเลที่เรียกว่าวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัขึ้นพร้อมกันทั่วโลกนับเป็นความสามัคคีที่ภาครัฐเอกชนและประชาชน ระยองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันนี้ถึงว่าจะมีความพยายามในการเก็บขยะในทะเลมากเพียงใดหรือเก็บขยะได้จำนวนมากเท่าใดแต่มีเพียงคนจำนวนน้อยที่จะตระหนักว่าขยะในทะเล ส่วนหนึ่งมาจากขยะบนบกที่ไม่ได้รับการกลบฝัง

อย่างถูกวิธีพร้อมถูกน้ำและลมพัดไปสิ้นสุด ที่ทะเลผลก็คืออันตรายที่เกิดกับทะเลสิ่งแวดล้อมและชีวิตทั้งหมดจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นเสมือนวงจรลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ดังนั้นการร่วมรณรงค์ทำความสะอาดชายหาดในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนเกิดความรับผิดชอบต่อทะเลชายฝั่ง และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนเกิดความรับผิดชอบต่อชายฝั่งทะเลและเป็นการแสดงเจตนารมย์ในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณขยะที่มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณหาดแม่ลำพึงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง

นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวเสริมอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับภาคโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานจิตอาสา ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมเก็บขยะริมชายหาดทะเลระยอง เช่น ชายหาดลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง ชายหาดก้นอ่าว ชายหาดมาบตาพุด ชายหาดพลา-บ้านฉาง ชายหาดพยูนโดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานอีกด้วย


อัจฉรา วิเศษศรี จ. ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *