ระยองติวเข้มเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ

เวลา 09.00 น. วันที่ 14 สค.ที่ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ เทศบาลตำบลสุนทรภู่  ต.กร่ำ อ.แกลง  จ.ระยอง นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเวทีปลุกพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ จังหวัดระยอง โดยมี นางฐาปนีย์ เลาวิวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานจิตอาสาประชารัฐจังหวัดระยอง นางอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมประชาชนชาวระยองจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมในการประชุม

นางฐาปนีย์ เลขวิวัฒน์ เปิดเผยว่า จิตอาสาในแนวทางรวมพลังเรียกว่าเป็นประชารัฐ ซึ่งการประชุมในวันนี้ ประชาชนจิตอาสาที่เป็นแกนนำในแต่ละอำเภอของจังหวัดระยอง จะเข้ามาประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม ดาวอุดมการณ์ด้านจิตอาสาประชารัฐ เพื่อให้ผู้แทนทุกคน ได้กลับไปสำรวจค้นหากลุ่มประชากรที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดระยอง พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เป็นการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ทุกภูมิภาคแบบมีส่วนร่วมอันจะนำไปสานพลังสร้างสังคมสุขภาวะต่อไปในอนาคต โดยจังหวัดระยอง ตั้งเป้าในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้ได้ อย่างน้อย จำนวน 500 คน…000000000

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *