ระยองติวเข้มSME มุ่งสู่ AEC

จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ให้ความรู้แนวคิดการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างครอบคลุมทุกด้าน แก่ผู้ประกอบการ กว่า 500คน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ รองรับการเข้าสู่ AEC

วันที่26กันยายน ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการSMEs ก้าวนำสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยมี นาย กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวรายงาน มีผู้ประกอบการSMEs จากทุกภาคส่วน อาทิ ภาคการผลิต การค้า บริการและภาคเกษตร กว่า500คน ร่วมงาน

นาย กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการSMEs ก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการSMEsในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในทักษะ กระบวนการผลิต พัฒนาพัฒนา นำเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มดอกาศทางธุรกิจ ให้มีศักภาพและขีดความสามารถในการตั้งรับ รุก ในเวที AEC โดยเฉพาะSMEsซึ่งเป็นรากฐานของประเทศอันจะนำไปสู่ผู้นำในระดับภูมิภาคให้เกิดความร่วมมือ เกิดการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน รวมถึงเกิดการเจรจาแลกเปลี่ยน ความรู้ เจรจาการค้า การลงทุนร่วมกัน อันจะทำให้เกิดพลังทางเศรษฐกิจในอาเซียนต่อไป

โดยผู้ร่วมสัมมนาที่ร่วมในงานนี้ จะได้แนวคิดมีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ด้านการตลาดในยุค 4.0 ด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับการให้คำปรึกษาในเชิงลึก การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับธุรกิจอีกด้วย..000000

 

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *