ระยองต้อนรับคณะสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจ้อเจียง

395186-2

395181-2วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่  ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณะฯประกอบด้วย นายจิน  หย่งฮุย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง นางปาริฉัตร  ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี้ยงไฮ้ นายซือ  หัวจง ผู้อำนวยการฝ่ายเอเซียและแอฟริกา  นายหลิน  ฮุยเชิง รองผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการฑูต นางหยาง   จิ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเซียและแอฟริกา  นางสาวเกศริน  พนารังสรรค์  กงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  นางสาวจาง  ยู่ฟาง  ล่าม ประจำกงสุลใหญ่  ณ นครเซี้ยงไฮ้

395255-2

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *