ระยองประชุมเตรียมแผนลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

วันที่ 6 มีนาคม 60 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์  รอง ผบก.ภ.จว.รย.เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง นายธนทร ศรีนาค ปภ.จังหวัดระยอง เลขานุการในการประชุมฯโดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย การทบทวนแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2559 เพื่อนำมาปรับใช้ในเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 และการตรวจติดตามของคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

229767-2

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *