ระยองระดมเก็บขยะชายหาด

จิตอาสา เก็บขยะชายหาดเมืองระยอง ตามโครงการ เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ ให้ขยะเป็นศูนย์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกวินัยทิ้งและคัดแยกขยะของนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านเพ ชายหาดบ้านบ้านเพ อ.เมืองระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการ ททท. ร่วมเปิดและปล่อยขบวนกิิจกรรมรณรงค์ “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ ให้ขยะเป็นศูนย์” ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช โดยมีจิตอาสากว่า 100 คน ร่วมเก็บขยะบริเวณท่าเทียบเรือตลาดร้อยเสาจำหน่ายสินค้า เขตเทศบาลตำบลบ้านเพและเก็บขยะตลอดแนวชายหาดบ้านเพ รวมทั้งมีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิลมาแลกของที่ระลึกด้วย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการฯ และประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และมีระบบการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกสร้างวินัยทิ้ง คัดแยกขยะแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการฯ และประชาชนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้…

s__18718722

s__18726914

s__18726915

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *