ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็นเรื่องน้ำ

ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็นเรื่องน้ำระยองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่ชี้ควรมีแผนจัดการน้ำที่ดี เพื่อรองรับปัญหาในอนาคต ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเอาผิดนายทุนบุกรุกที่ลำคลอง
เมื่อเวลา 13.30 น.วันทื่ 27 ต.ค. ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีนายวราวุธ  ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอำเภอ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวระยอง ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้จำนวน 250 คน โดยมีนายณัฐพล  แย้มฉิม นายณัฐพล แย้มฉิม ผู้อำนวยการสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ
นายณัฐพล เปิดเผยว่า สำหรับการจัดเวทีรับฟังในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 41 เวที เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนไปเป็นข้อมูลในการใช้บริหารจัดการ และวางแผนในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ พร้อมยภาพวิดีทัศน์ชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ เป็นการสร้างความเข้าใจในภาพรวมของแผนงานหลักที่จะดำเนินการ โดยดำเนินการจัดเวทีลักษณะนี้ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ทั้งในจังหวัดที่มีการดำเนินโครงการในพื้นที่และในจังหวัดทั้ง 41จังหวัด ที่ไม่มีการดำเนินโครงการในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนก่อนการดำเนินโครงการ รวมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อนนำไปเป็นแผนแม่บทตามโครงการนี้ต่อไป
โดยในภาพรวมผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้เสนอแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดทำแผนแม่บท จากการที่จ.ระยองมีปัญหาในเรื่องน้ำท่วมทุกปี ในอ.เมืองระยอง อ.แกลง อ.บ้านค่าย และอ.นิคมพัฒนา โดยมองว่าจังหวัดระยองน่าจะอยู่ในจังหวัดที่ไม่อยู่ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท เนื่องจากมีพื้นที่หลายจุดที่ประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมเสนอให้ทางจังหวัดมีการจัดทำผังเมืองให้ดีเพื่อรองรับปัญหาในอนาคต
ขณะที่นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดระยองส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการบุกรุกล่วงล้ำเส้นทางน้ำไหลและไม่มีพื้นที่แก้มลิงไว้รองรับน้ำ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองระยอง มีนายทุนเข้าไปบุกรุกถมดินรุกล้ำคลองสาธารณะสร้างบ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้จนเป็นเหตุให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกปี พร้อมเร่งตรวจสอบเอาผิดกับนายทุนที่รุกล้ำคลองสาธารณะโดยให้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ดิน กรมเจ้าท่า ในการตรวจสอบด้วย.
วฐิต  กลางนอก /ระยอง 0871373960

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *