ระยองเปิดโรงรมควันยางพารา เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราในพื้นที่

ระยองเปิดโรงรมควันยางพารา เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราในพื้นที่

ระยอง (7 เมษายน)  เมื่อเวลา 11.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานเปิดโรงรมควันยางพารา  เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา  ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ที่หมู่ 9  ตำบลหนองบัง  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และนายปิยะ  ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้าร่วมแสดงความยินดี

img_7991

img_7987

img_7983

นายเฉลา  ฉิมภู  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า  โครงการสร้างโรงรมควันยางพาราเพื่อรักษาเสถียรภาพยางพาราและเพิ่มมูลค่าการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิก  ก่อสร้างโรงรมควันยางพาราขนาดอัตราการผลิต 20 ตัน/วัน จำนวน 4 ห้องรมและระบบสาธารณูปโภคพร้อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ด้วยงบประมาณของจังหวัดระยองรวม 23,400,000 บาท  ก่อสร้างบนพื้นที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด  เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งในการดำเนินการอุปกรณ์โรงงาน เช่น  ตาชั่งขนาด 80 ตัน  ชั้นวางยางก้อน ฯลฯ  และยังมีแผนที่จะสนับสนุนงบประมาณสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

นายเฉลา  ฉิมภู  กล่าวต่อว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด  ได้เริ่มทำการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2558 แล้วเสร็จและเริ่มทดสอบการผลิตในปีงบประมาณ 2560    โดยรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรสมาชิก เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา เกษตรกรทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการผลิตและการตลาด  ดำเนินการจำหน่ายในรูปยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย  ยาง STR 5 L ยาง STR –20  ยางเครป ยางสกริมบล๊อกและแปรรูปรมควันยางจำหน่ายให้แก่คู่ค้านับแต่เริมจนถึงปปัจจุบันมียอดจำหน่ายกว่า 1,546.77 ตันมูลค่ากว่า 111,909,622 บาท

ด้านนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  กล่าวอีกว่า  การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตยางพารา  เป็นการร่วมมือกันของเกษตรกรทำให้เกิดอำนาจในการต่อรอง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดระยอง  ในการสร้างมาตรฐาน  คุณภาพยางพารา   ทำให้น้ำยางดิบและยางแผ่นตากแห้งของเกษตรกรเป็นที่ต้องการของตลาด นำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดี  ส่งผลให้จังหวัดระยองเกิดความมั่นคงและจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้วย….

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.