คณะผู้บริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมเวียตนามมาเยือนระยอง

นายสุรพล  สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและคณะผู้บริหารฯ  ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนาย Vo  Son  Dien  (Advisory & Marketing  Director)  นางโสรยา  รังเคิล  รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ   และคณะผู้บริหารของ  BECAMEX  IDC  CORP. ประเทศเวียตนาม  ที่เดินทางมาเยือนเพื่อพบปะกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและดูงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง

sam_0992

          สำหรับบริษัทเบคาเม็กซ์ไอดีซี คอร์ปอเรชั่น (Becamex IDC Corporation)  เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม  ที่อยู่อาศัยเมือง  และการคมนาคมขนส่ง ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลเวียตนาม   ให้เข้ามาพัฒนาจังหวัดบิงห์เยือง (Binh  Duong provice) ตั้งอยู่ทิศเหนือของนครโฮจิมินห์ ด้านตะวันออกเป็นเมืองด่งนาย เพื่อสร้างที่นี่เป็น “เมืองอุตสาหกรรมใหม่” รองรับการขยายตัวของเมืองและภาคอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ บริษัทเบคาเม็กซ์ฯถือเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ดูแลการนิคมอุตสาหกรรมกว่า 20 แห่ง  บิงห์เยืองจึงเป็นจังหวัดที่ดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการสร้าง หรือย้ายฐานการผลิตเพื่อหาแรงงานคุณภาพและขยายตลาดได้ดี เรียกได้ว่าเป็นเมือง “3 in 1” ที่มีทั้งอุตสาหกรรม การบริการ และที่พักอาศัย

sam_0997

นาย Vo  Son  Dien  (Advisory & Marketing  Director)  กล่าวว่า  ปัจจุบันเศรษฐกิจของจังหวัดบิงห์เยืองเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  หากนักลงทุนจากประเทศไทยต้องการที่จะไปร่วมลงทุนที่เมืองดังกล่าว  ทางเวียตนามก็ยินดีและพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้  โดยธุรกิจที่ยังต้องการคือ  ธุรกิจด้านโรงแรม  โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตโปรดักซ์ต่างๆ ของไทย  เนื่องจากคนเวียตนามนิยมสินค้าที่เป็นของคนไทยมาช้านานแล้ว  ขณะนี้อุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทยที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในเมืองบิงห์เยืองก็มีกลุ่ม ซีพีและ SCG…….…

sam_1000

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *