ระยอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ

ระยอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โครงการชาวระยอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

จังหวัดระยอง จัด พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนามหามงคล 3ศาสนา(ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์) ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ณ ชายหาดสาธารณะทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดระยอง ตามโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ อ.เมืองระยอง (หาดสุชาดา หาดแสงจันทร์ แหลมเจริญ หาดสวนสน หาดแม่รำพึง-ก้นอ่าว) อ.แกลง (หาดแหลมแม่พิมพ์) และ อ.บ้านฉาง (หาดพลา หาดพยูน หาดน้ำริน) จ.ระยอง โดยมีประชาชนชาวระยองทุกหมู่เหล่า ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมพลังทำความดีและร่วมพิธีทางศาสนา

เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *