ระยอง จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

อบต.มาบยางพร จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ที่ศาลาการเปรียญ วัดมาบเตย  ต.มาบยางพร  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายชาตรี  เงินท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนจากโรงงาน กลุ่มอสม. แม่บ้าน คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ กว่า 200 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายชาตรี  เงินท้วม    นายก  อบต.  มาบยางพร    กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของโครงการ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี  ตำบลมาบยางพร  จึงเกิดกิจกรรมฝึกอบรม จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน    เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)

ซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ น้อมรำลึกถึง พระมาหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในท้องถิ่นแล้ว  และยังเป็นการให้ความรู้ และฝึกทักษะ ในการทำดอกไม้จันทน์   เพื่อให้ประชาชน ได้สามารถนำกลับไปต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนและตัวเองได้อย่างยังยืน

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *