ระยอง ซ้อมแผนรับมือเหตุสารเคมีรั่วไหล

จังหวัดระยอง จับมือภาคเอกชนในพื้นที่ ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด รับมืออัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ซึ่งบูรณาการระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อรับมือการเกิดอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้การซ้อมแผนดังกล่าว ได้สมมติเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหลภายในโรงแยกก๊าชธรรมชาติ ระยอง ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง โดยได้มีการซ้อมแผนการสั่งการ แจ้งเตือนประชาชน การเข้าระงับเหตุ  การอพยพผู้คน และการสรุปปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการซ้อมแผน ซึ่งการซ้อมแผนดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยอง พ.ศ.2558 และพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการจัดการสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง.

 

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *