ทต.ทับมา ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย”

นายชูชาติ   คงทน  รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย”  ณ  บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงานมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด นำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย

img_9556 img_9569 img_9571

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *