ระยอง ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เนืองแน่น

จังหวัดระยองจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ณ วัดป่าประดู่  อ.เมือง จ.ระยอง โดยพระครูโสภิตปัญญากรเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ประธานฝ่ายสงฆ์  นางพิศมัย  ศุภนันตฤกษ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมสตาร์พลาซ่า ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรม ภาคเช้า มีพิธีทำบุญตักตักบาตร อาหารคาวหวาน และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำและปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับฟังธรรมเทศนา ไหว้พระนอนตะแคงซ้าย ลอดไต้โบสถ์ อายุกว่า 100 ปี หล่อเทียนมหามงคล หล่อเทียน 12 ปีนักกษัตร แก้ปีชง เสริมดวง และบูชาเทียนดอกบัว บูชาด้วยเทียนมงคลสีประจำวันเกิด ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสาธุชนเจริญด้วยปัญญา ทรัพย์สินเงินทอง มีธรรมมะในจิตใจ

ในภาคค่ำ จะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น และพิธีเวียนเทียน  เช่นเดียวกับทุกวัดในจังหวัดระยอง

วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระปฐมเทศนา หรือการแสดงพระธรรมครั้งแรกหลักจากที่ตรัสรู้ พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบของพระรัตนตรัยครบถ้วนคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี พระธรรมที่แสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สรุปได้ว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา”

เมื่อเทศนาจบ พระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้ ด้วยวิธีที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่ดีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *