ระยอง บูรณาการเก็บขยะตกค้างชายหาด

ระยอง บูรณาการเก็บขยะตกค้างชายหาด

5

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่บริเวณหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม โดยมี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายอัครสิงห์ สิงหฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายวรวุฒิ วรรณาศิริพงศ์ ผู้จัดการส่วนวางแผนท่าเรือและปฎิบัติการทางน้ำ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู ผู้จัดการรัฐสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด นายพงศ์ธนา นิโรภาส ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นางอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เยาวชนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะตามริมชายหาดแหลมเจริญระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อนำไปคัดแยกต่อไป

 

 

6

 

4

 

dsc01357

ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะในชุมชน แนวชายฝั่งและในทะเลขยะจากการท่องเที่ยว การประมงและผู้ประกอบการอื่นๆมีปริมาณมากขึ้นทุกปี การจัดการเพื่อลดปริมาณขยะแนวชายฝั่งทะเลโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้และทำให้เกิดความร่วมมือในการลดปริมาณขยะการจัดการและทำลายขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *