ระยอง ปลวกแดงปลูกดาวเรือง

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับภาคเอกชนปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งพร้อมกันถวายแด่พ่อหลวง

ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8  ตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง นายนพพร  หลำเจริญ  กำนันตำบลแม่น้ำคู้   ร่วมกับนายพาราดร  ศรีเพียงจันทร์  รองนายก อบต.แม่น้ำคู้ นำเด็กนักเรียน  จาก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8  และ ประชาชน กว่า  500 คน  ปลูกดอกดาวเรือง และ แจกต้นกล้าให้ ประชาชน ในเขตพื้นที่ นำไปปลูก เพื่อถวายความภักดี

โดยดอกดาวเรือง จะมีดอกสีเหลือง ซึ่ง เป็นสีประจำวัน คล้ายวัน พระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยกำหนดมีการวางแผนให้ดอกดาวเรืองสีเหลืองดอกบานสะพรั่ง ในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 25ตุลาคม เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช   ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 2560

นายนพพร   หลำเจริญ  กำนันตำบลแม่น้ำคู้   กล่าวว่า ในกิจกรรมนี้ ประชาชน ชาว แม่น้ำคู้ ได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ของวัน พระราชพิธี ถวาย พระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช   ตามนโยบายที่รัฐบาล ได้แจ้งมาให้ประดับบ้านเรือน โรงเรียน ห้างร้าน หรือ สถานที่สำคัญต่างๆ ให้เต็มไปด้วยพื้นที่ดอกไม้สีเหลือง  โดยทางกรมการปกครอง และ อบต.แม่น้ำคู้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัททรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (อีสวอเตอร์) ในการปลูกต้นกล้า 90,000 ต้น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่นำไปปลูก

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *