ระยอง-พิธีเปิด “การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560”

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายนิมิต บูรพาสถิตย์ ปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด และนายอดุลย์ ประกอบสุข ประธานอนุกรรมการ ชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560” ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยมี ผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. คณะกรรมการชุมชน ผู้ควบคุมทีม เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้เกียรติร่วมพิธี ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) จ.ระยอง
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การที่จะพัฒนาสังคมระยองหรือมาบตาพุด ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่นั้น ไม่ได้เกิดจากการทำงานของภาครัฐหรือหน่วยงานใดเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้อง มาจากความร่วมมือของทุกๆ ภาคส่วน รวมถึงประชาชนด้วย ดังนั้น การที่ได้เห็น กลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน ได้เข้ามาให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ในครั้งนี้ ที่ กลุ่ม ปตท. ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด และประธานชุมชนในเขตพื้นที่ ช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ และมีประโยชน์ต่อกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่มีความมุ่งมั่นจัดการแข่งขัน ได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีระหว่างชุมชนด้วยกัน ทำให้จัดการแข่งขันได้ถึง 36 ครั้ง ในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านกีฬาฟุตบอลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนมาบตาพุด ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

283988
นายนิมิต บูรพาสถิตย์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีนโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ ภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจของเทศบาล การแข่งขันกีฬาภายในชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของคน ในชุมชนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในชุมชนที่จะเป็นอนาคตของท้องถิ่น โดยเทศบาล และกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน จึงได้เข้ามาร่วมในการจัดการบริหารการแข่งฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ซึ่งเดิมใช้ชื่อ “การแข่งขันฟุตบอลชุมชน” แต่ปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด” เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาฟุตบอลในเขตเทศบาล ให้มีมาตรฐานมุ่งสู่กีฬาอาชีพ สามารถก้าวขึ้นไปเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นได้

284022
นายอดุลย์ ประกอบสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟุตบอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นกีฬายอดนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งชุมชนในเขตมาบตาพุด ได้ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการรวมตัวของประธานชุมชนหลายๆชุมชน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน้าวัดมาบตาพุดมาอย่างต่อเนื่องถึงวันนี้เป็นครั้งที่ 36 กลุ่ม ปตท. เล็งเห็น ถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล รวมถึงได้ติดตามการแข่งขันฟุตบอลสนามหน้าวัดมาบตาพุดมาโดยตลอด เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาทีมของชุมชนที่เข้าร่วมแข่งขัน กลุ่ม ปตท.และเทศบาลเมืองมาบตาพุด จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแข่งขันร่วมกับชุมชนมาบตาพุด ตั้งแต่เมื่อปี 2555 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานการแข่งขันที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้เกิด การพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นและการพัฒนาทีมที่ถูกต้องตามหลักสากล มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ช่วยลดปัญหาทางสังคมอีกด้วย
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 19 เมษายน 2560 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประกอบด้วย เขต 1 : 9 ชุมชน ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชน มาบยา ชุมชนอิสลาม ชุมชนบ้านพลง ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนบ้านบน ชุมชนเนินพยอม เขต 2 : 6 ชุมชน ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนสำนักกะบาก ชุมชนเขาไผ่ เขต 3 : 8 ชุมชน ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนวัดห้วยโป่ง ชุมชนห้วยโป่งใน 1 ชุมชนเจริญพัฒนา ชุมชนหนองหวายโสม ชุมชนซอยคีรี และ ทีมกลุ่ม ปตท. ซึ่งทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเงินรางวัล 50,000.- บาท ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมเงินรางวัล 30,000.- บาท ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล กลุ่ม ปตท. พร้อมเงินรางวัล 10,000.- บาท และทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 รับเงินรางวัล10,000 บาท
อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *