ระยอง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ

399567วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
เวลา 13.15 น
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ร่วมเยี่ยมชมบริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
โดยในการนี้
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ พร้อมคณะ

ณ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

399573-2

399578-2

399582-2

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *