ระยอง วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดระยองจัดงานถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเสด็จอ่างเก็บน้ำดอกกราย ปลวกแดง ระยอง

วันนี้ (14 กค.)ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีนำข้าราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กลุ่มพลังมวลชน และนักเรียนถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำถวายความเคารพจุดเครื่องทองน้อย กล่าวคำแสดงอาลัยยืนสงบ 89 วินาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์10 รูป สวดมาติกาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากนั้นนายสุรศักดิ์   เจริญศิริโชติ กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปล่อยปลานิล  ปลายี่สก จำนวน 500,000 ตัวเป็นพระราชกุศล

 

นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผวจ.ระยอง กล่าวว่าเมื่อวันที่ 14 กค. 2523ประชาชนชาวระยองได้รับพระมหากรุณาธิคุณเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและสมทมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย มีเนื้อที่ 1300 ไร่จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร ยังพระราชทาน 4 แนวทาง1)ให้พัฒนาด้านปศุสัตว์และการประมง 2)แปลงสาธิตราษฎรตัวอย่างสร้างบ้านพัก ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 3)ให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสมหรือเลี้ยงส่งคืน 4)ให้ประชาชนศึกษาเยี่ยมชม   นับเป็นพระมหากรุณษธิคุณแก่ชวระยองเป็นอย่างยิ่ง การเสด็จสวรรคตของพระองค์นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของพสกนิกรชาวระยองและพี่น้องทั้งแผ่นดิน  จังหวัดระยองจึงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวระยองจนถึงทุกวันนี้จึงจัดวันนี้ขึ้นทุกปี……

อัจฉรา วิเศษศรี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.