ระยอง ออกรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดระยอง ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จัดโครงการบริจาคโลหิต ” Give For Life หนึ่งหยดผู้ให้ สู่กายผู้รับ ” ครั้งที่ 17โดย

มีพนักงานในนิคม  อุตสาหกรรมและมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน ซึ่งในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคในแต่ละวันนั้นของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต สืบเนื่องจาก  มีผู้ต้องการใช้โลหิต  เป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ  ถึงแม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์   หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้า ที่วางไว้ ทำให้ เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน  ทำให้การรักษาผู้ป่วยล้าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งบางคราวโลหิตที่ได้รับบริจาคมานั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้

นอกจากนี้ทางโรงบาลระยองยังได้มีการ พลาสม่า  เกร็ดโลหิต  ที่ยังถือว่า เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องการขอรับบริจาคจากผู้ที่ มีจิตอันเป็นกุศล  ดังนั้น ทางนิคมอมตะซิตี้  ตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าว จึงได้ก่อเกิดเป็นโครงการในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์  ซึ่งได้รับปริมาณโลหิตจำนวนกว่า 65,000 cc ส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยต่อไป

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *