ระยอง เก็บฝ้าย

ระยองเก็บฝ้าย   จ.ระยอง ทำพิธีเก็บฝ้าย หลังมีการลงมือปลูกมาตั้งแต่ช่วงกลางพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเตรียมนำฝ้ายที่เก็บแล้วทอเป็นผ้า นำทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางฯ เจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันที่ 21 ต.ค.ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเก็บฝ้าย หลังมีการร่วมกันกับทุกภาคส่วนลงมือปลูกมาตั้งแต่ช่วงกลางพฤษภาคมที่ผ่านมา
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง กำหนดจัด โครงการงานบุญกฐิน ถิ่นเมืองระยอง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการสร้างสังคมระยองให้น่าอยู่โดยใช้มีติทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และฟื้นฟูประเพณีจุลกฐินให้นักเรียนและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าและสืบทอด โดยได้ทำการปลูกฝ้ายมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ทำพิธีเก็บฝ้ายดังลก่าวขึ้น จากนั้นจะมีการนำฝ้ายที่ได้ ไปถักทอเป็นผ้า  หรือที่เรียกว่า “ผ้าจุลกฐิน” พร้อมทั้งจะมีการทอดผ้าจุลกฐินดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ด้วย  โดยกำหนดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ก่อนจะนำทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางฯ เจ้าพระบรมราชินีนาถต่อไป…

วฐิต กลางนอก/ระยอง 0871373960

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *