ระยอง-เปิดการประชุมประธานกรรมการชุมชน

เปิดการประชุมประธานกรรมการชุมชน

s__16736263
วันที่ 14  มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหลักเมือง เทศบาลนครระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง   เป็นประธานเปิดการประชุมประธานกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลนครระยอง ครั้งที่ 2/2560  พร้อมด้วยนายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง และคณะผู้บริหาร  ภายในการประชุมมีระเบียบวาระสำคัญ ได้แก่ ปัญหาชุมชนที่ต้องแก้ไข การสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในชุมชน เพื่อการจัดทำแปลงพืชผักสวนครัว การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยก P.M.Y.) – เลียบทะเลระยองในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง
s__16736264

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *