เปิดแข่งขันจักรยาน ปลวกแดงใจเกิน 100

นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน  “ปลวกแดงใจเกิน 100”  และ  นายสาคร  อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  พร้อมคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ให้การต้อนรับ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

1-2

นายสาคร  อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันจักรยานในครั้งนี้ ว่า   องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น จึงได้จัดการแข่งขันจักรยานขึ้น  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น  2 ประเภท   คือ ประเภทที่ 1. จักรยานเสือหมอบ Open (ชาย,หญิง)  และ ประเภท ที่ 2  จักรยานเสือภูเขา Open (ชาย,หญิง)  รวมระยะทางทั้งสิ้น  40 กว่ากิโล  รอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  ท่ามกลางอากาศ ที่ร้อนจัด แต่นักปั่นก็ร่วมแข่งขันจนจบรายการ

2-2

2-2-2

3-2

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *