เวทีปรองดองฯ วันที่ 2 นักวิชาการร่วมแสดงความคิดเห็นคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานการจัดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดระยอง วันที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ระยอง อ.เมืองระยอง มีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเวทีฯ โดยมีนักวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น นายทวีป ขวัญบุรี อดีต สว.ระยอง นายรัตน์ สังข์สุวรรณ อดีตอัยการจังหวัดระยอง ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบยางพร นางสุธีรา ผ่องใส ประธานองค์กรชุมชน ต.บ้านนา นายอธิวัฒน์ ขวัญเมือง เลขานุการองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด เป็นต้น

img_10391

ผูว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การแสดงความคิดเห็นฯ วันนี้เป็นวันที่ 2 มีนักวิชาการ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นฯ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี  รวมทั้งจากเวทีนักการเมือง ที่จัดขึ้น ทั้งนี้ด้วยทุกฝ่ายเห็นความตั้งใจของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติ พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่…

img_10431

อัจฉรา วิเศษศรี ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.