รับมอบดอกไม้จันทน์ 539,545 ดอก

เวลา14.00 น.  วันที่ 5 ตุลาคม  ที่ ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์   เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  รับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และสถานศึกษา เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนารถบพิตร  ที่ ศาลากลางจังหวัดระยอง

นายสุรศักดิ์   เจริญศิริโชติ  กล่าวว่า   จังหวัดระยองได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร  มีการดำเนินการจัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในระดับจังหวัดและในพื้นที่อำเภอ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560  เป็นต้นมา  ภาครัฐ  เอกชน และสถาบันการศึกษา ได้รวมพลังร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  จังหวัดระยองมีดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ได้ รวมทั้งสิ้น  539,545 ดอก  โดยในวันนี้มีหน่วยงาน  สถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 11 ราย  นำส่งดอกไม้จันทน์รพระราชทานให้กับจังหวัดเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560…

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *