วท.บ้านค่าย จัดงานเปิดบ้านวิชาการสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

วท.บ้านค่าย จัดงานเปิดบ้านวิชาการสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชิ้นงานเด่นนักศึกษา และชูการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี


เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย มีนายประทีป จุฬาเลิศ ผอ.เทคนิคบ้านค่าย ร่วมเป็นเกียรติ และมีผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวน 1,500 คน

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป พิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดศึกษาระบบทวิภาคีกับกับสถานประกอบการ 50 แห่ง มอบโล่ สถานประกอบการดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น กิจกรรมฝึกอาชีพ 108 อาชีพ และการบรรยายพิเศษเรื่อง การผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมหุ่นยนต์คูก้า ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรม 1 ใน 3 ของโลกจาก Sichuan Engineering and Technical College,China

ทั้งนี้การจัดงานเปิดบ้านดังกล่าว มุ้งเน้นประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ภายใต้แนวคิด อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้างชาติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสถานประกอบการ….

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *