วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่”

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่” คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคและชาติ


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 พ.ย.ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่”ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย.61 นี้ มีสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดระยอง จำนวน 11 แห่ง เข้าร่วมประกวด มีสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวด จำนวน 9 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ รวมทั้งสิ้น 110 ผลงาน


ว่าที่ ร.ต.ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐานอาชีวศึกษาตามแนวทางการบูรณาการความรู้ จึงได้จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่”ดังกล่าวขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนักประดิษฐ์ นัดคิดค้น และเป็นการสร้างให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศรองรับไทยแลนด์ 4.0 และ EEC ทั้งนี้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะการประกวด จะได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดระยอง เข้าร่วมประกวดในระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป…

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *